CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

BẰNG VIỆC THAM QUAN WWW.THOITHETAOANHHUNG.COM, BẠN ĐANG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI.

TỔNG QUAN

Các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Học Viện Rồng Xanh. Các thuật ngữ “người dùng”, “bạn” và “của bạn” đề cập đến khách truy cập trang web, khách hàng và bất kỳ người dùng nào khác của trang web. Thuật ngữ “thông tin cá nhân” được định nghĩa là thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi để nhận dạng cá nhân bạn và / hoặc thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả khách truy cập trang web, khách hàng và tất cả những người dùng khác của trang web. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này, không sửa đổi và thừa nhận đã đọc nó.
THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Đơn đặt hàng sản phẩm. Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin cá nhân với mỗi đơn đặt hàng sản phẩm.
Điều nay bao gôm:
Tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác của bạn. Thông tin này được chia sẻ với các nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi để đảm bảo hoàn thành đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi sử dụng email của bạn để liên lạc với bạn về đơn đặt hàng của bạn và để quản lý mối quan hệ khách hàng của chúng tôi với bạn. Khi bạn đặt hàng, bạn có thể được thêm vào danh sách gửi thư của chúng tôi, từ đó bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong mỗi email hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@hocvienrongxanh.com

Thông tin thanh toán của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin thanh toán cho mỗi đơn đặt hàng nhưng chúng tôi không lưu trữ thông tin thanh toán. Thông tin thanh toán của bạn được giao tiếp và xử lý an toàn thông qua các nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi.
TƯƠNG TÁC BLOG

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, có thể bao gồm:
Địa chỉ email của bạn để đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi, đăng ký cuộc gọi tư vấn hoặc đăng ký một trong các diễn đàn tương tác của chúng tôi; Tên, địa chỉ email, trang web của bạn để đăng bình luận trên blog của chúng tôi; và hồ sơ mạng xã hội của bạn để chia sẻ một bài báo từ blog của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội thông qua nhà cung cấp bên thứ ba; Tên đầy đủ, địa chỉ email và tin nhắn của bạn để liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi có thể ghi lại thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như các tìm kiếm bạn thực hiện, các trang bạn xem, loại trình duyệt của bạn, địa chỉ IP, URL được yêu cầu, URL giới thiệu và thông tin về dấu thời gian. Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để quản lý Trang web và cung cấp mức dịch vụ cao nhất có thể cho bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin tổng hợp này để thực hiện các phân tích thống kê về hành vi và đặc điểm của người dùng nhằm đo lường mức độ quan tâm và sử dụng các lĩnh vực khác nhau của Trang web.
COOKIES

Chúng tôi có thể gửi cookie đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn và cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Thuật ngữ “cookie” đề cập đến các mẩu thông tin nhỏ mà một trang web gửi đến ổ cứng máy tính của bạn khi bạn đang xem Trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên (hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình) và cookie liên tục (ở trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng). Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt web của mình. Nếu bạn chọn tắt cookie, một số khu vực của Trang web có thể không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không hoạt động.
CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Thông tin bạn cung cấp được sử dụng để xử lý các giao dịch, gửi email định kỳ và cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web, tiến hành công việc kinh doanh của chúng tôi và phục vụ khách hàng và khách truy cập. Các bên thứ ba đáng tin cậy này đồng ý giữ bí mật thông tin này. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ với các bên thứ ba không liên quan.
LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Trừ khi được thảo luận khác trong Chính sách Bảo mật này, tài liệu này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn trên Trang web của chúng tôi. Các trang web khác có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi thông qua các liên kết hoặc có các chính sách riêng về quyền riêng tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc thông lệ của các bên thứ ba.
BẢO MẬT

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng sai hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có trao đổi dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi, nhưng bạn xác nhận rằng thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện chia sẻ với chúng tôi thông qua Trang web này có thể bị truy cập hoặc giả mạo bởi một bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin bị chặn nào được chia sẻ qua Trang web của chúng tôi mà không được chúng tôi biết hoặc cho phép. Ngoài ra, bạn giải phóng chúng tôi khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng thông tin bị chặn đó theo bất kỳ cách thức trái phép nào.
TRẺ EM

Để truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực và thẩm quyền cần thiết để tham gia Chính sách Bảo mật này. Trẻ em dưới 18 tuổi bị cấm sử dụng Trang web.
CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân và các tùy chọn bảo mật của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email tại support@hocvienrongxanh.com

Cập nhật: 2021

Thách Thức Digital Marketing Bằng Video - Thời Thế Tạo Anh Hùng Bởi Finn Linh

Office in HCM: S2.01.21 Apartment, Vinhomes Grand Park, Nguyen Xien Street, Ward 9, Thu Duc City, Viet Nam
Office in Can Tho: 50/6 Le Anh Xuan Street, Ninh Kieu Ward, Can Tho City, Viet Nam.
Office in USA: 1315 Kalakaua Ave. #1005 Honolulu, HI 96826
2021 - All Rights Reserved
Powered By ClickFunnels.com